Torsdag d. 01. Jan kl. 00:00

Åbenbaringsbogen Kap. 4-11