Spørgeskema

Baggrund for spørgeskemaundersøgelsen

Vidste du, at din menighed er en del af et større fællesskab kaldet Luthersk Mission København? Måske, måske ikke. Med dette skriv og spørgeskemaet vil vi give dig lidt information om aktiviteter mv. der foregår i regi af LM København og samtidig spørge ind til dine tanker og ideer til, hvordan vi kan styrke fællesskabet med hinanden.

Mvh Afdelingsstyrelsen for Luthersk Mission, København

Vi ønsker at pege på Jesus

I Luthersk Mission arbejder vi for, at mennesker i Storkøbenhavn må høre Bibelens glade budskab om Jesus, for derigennem at komme til tro på ham og blive holdt fast i troen på ham, som er den frelser Han er. Det lyder måske næsten for godt til at være sandt. Men vi er overbeviste om, at Jesus har et fantastisk tilbud til alle mennesker. Han vil give os tilgivelse for alle vores synder og give os et liv, som fortsætter efter døden. Vi tror, at Han gennem sin død og opstandelse for 2000 år siden, banede vejen for os til at få del i dette.

Om Luthersk Mission København: I fællesskab kan vi mere end hver for sig
LM Københavns afdeling består af Nansensgade, LM kirken Amager, Nordvestkirken, Hvidovre Frimenighed, Rødovre, Køge, Mørkøv, Hedekredsen og har således aktiviteter, der er fordelt ud over Københavnsområdet og Vestsjælland. Hver menighed er en selvstændig enhed med egen kultur og vision og samtidig en del af Luthersk Mission.

Menighederne indgår på tværs i et større fællesskab (herefter omtalt som “afdelingen”), som styres af en afdelingsstyrelse bestående af repræsentanter fra de enkelte kredse. Afdelingsstyrelsen repræsenterer den øverste åndelige myndighed i afdelingen og har ansvar for kaldelse af og tilsyn med prædikanter i samarbejde med menighederne. At samarbejde giver mulighed for at drive projekter og arbejde, som er for stort til hver enkelt menighed – det gælder f.eks. lejrcentret Birkedal, hvor der afholdes lejre til gavn og glæde for børn og unge. Andre indsatser er mediemission og missionsarbejde, LUMI genbrug samt fælles arrangementer på tværs af menighederne. Vi tror på, at vi i fællesskab kan skabe de bedste betingelser for evangeliets udbredelse såvel som for den enkelte menigheds liv og trivsel. Eksempelvis har teenagere fra hele København glæde af teenklubben i Nordvestkirken, ligesom LMU’erne i de  tre LMU-kredse i Nordvest kirken, Nansensgade og Rødovre samt Refleks gruppen i Rødovre.

I 1. Kor 12 sammenlignes menigheden med et legeme, der består af talrige, forskellige dele. Alle dele bidrager med hver deres til den samlede funktion – og ingen dele kan undværes. Ligesom hvert enkelt medlem udgør en vigtig del i hver enkelt menighed, udgør hvert fællesskab en vigtig del i det større fællesskab.

Jesus har et bud til sine efterfølgere: “Dette er mit bud, at I skal elske hinanden. Større kærlighed har ingen end den, at sætte sit liv til for sine venner.” (Joh 15, 12). Det gælder inden for menigheden, det gælder på tværs af menigheder ligesom det gælder på tværs af forbund og landegrænser. Vi tror, at Gud selv gennem evangeliet sætter os i stand til at elske: “Vi elsker, fordi han elskede os først.” (1 Joh 4,19). Vi ønsker for Københavns afdeling, at vi med det som baggrund kan have fællesskab med hinanden i arbejdet på tværs – med alt hvad det indebærer af fælles indsatser, omsorg og forbøn.

En bekymring vi gerne vil dele med jer
I afdelingsstyrelsen har vi en oplevelse af, at sammenhængskraften i afdelingen svækkes i disse år. I tanke og handling er vi mindre bevidste om, at hver enkelt menighed er en del af et større fællesskab. Samtidig kommer vi nemt til at lade forbrugerkulturen præge vores tilgang til menighedsliv, så vi søger menigheder, som kan give os noget, mere end vi søger menigheder, som har brug for det, vi kan give. Vi er ikke blinde for, at mange oplever travlhed, ligesom vi ser det som afgørende, at man først og fremmest er solidt forankret i sit lokale kristne fællesskab. Vi ønsker ikke at lægge belastninger på allerede belastede skuldre. Men vi tror det er vigtigt, også for fremtiden, at vi får et fornyet og større fokus på sammenhængskraften menighederne imellem.

Dine ideer til, hvordan afdelingsfællesskabet bedst kan føres videre
Vi stræber til stadighed mod at udvikle afdelingens arbejde. Det er ikke målet, at afdelingssamarbejdet skal være det samme, som det altid har været. Det er vores opgave at tage det gode vi har fået givet med videre, samtidig med at arbejdet løbende tilpasses efter aktuelle behov. Dertil har vi brug for din hjælp.