Forkynderfond

Til betaling for rejser og løn for Dan Hessellund og Peter Olsen er der oprettet en fond, hvortil alle kan indbetale bidrag, som er fradrags-berettigede.
Mødeønsker og prædikantbesøg er IKKE betinget af økonomisk bidrag. Men vi vil gerne opfordre til, at der som minimum bliver betalt for rejseudgifter ved indbetaling til fonden. Ønsker man derudover at give en gave, er man velkommen til det.

LM Vestjylland og LM Sønderjylland-Fyns Afdelinger er garant for økonomien. Den del af udgifterne som ikke dækkes af frivillige gaver, deles ligeligt mellem de to afdelinger.

Ønsker man at give en gave til Forkynder fonden kan det ske ved indbetaling til Skjern bank:
Reg. nr. 7780 – konto nr. 1952662.
IBAN-nummer: DK9077800001952662. Swift: SKJBDK22

Se løbeseddel her


Fradragsmuligheder i 2020 er kr. 16.600 iht. ligningsloven §8A og 12, læs mere om fradragsregler her