Tværkulturel konsulent

Luthersk Mission (LM) har ansat Else Wiwe som tværkulturel konsulent på landsplan, men hun vil som sådan også meget gerne stå til rådighed for LM Sønderjylland/Fyn.

Else kan tilbyde:

1.      Besøg  i kredsen/menigheden/mødepladsen/LMU/bestyrelsen/tværkulturel arbejdsgruppe:

o  Orientere om det tværkulturelle arbejde og indsatsen på asylcentrene (det kan fylde hele mødet eller være en del af mødet – minimum 15 min.)

o  Hjælp til at arrangere bedemøder/bededøgn for flygtninge i verden – og forfulgte kristne

o  Arrangementer, med forskellige indslag med nydanske medvirkende.

o  Konkret at inspirere til en indsats på et asylcenter – eller det tværkulturelle

2.      Hvordan komme i gang med en indsats på et asylcenter:

o  Etablere kontakt til asylcentrene

o  Konkrete ideer og inspiration til hvad man kan gøre

o  Praktisk hjælp til at komme i gang

3.      Når asylansøgerne får opholdstilladelse og placeres i lokalområde:

o  Hjælp til at etablere venskabskontakter

o  Hjælp til at starte aktiviteter/arrangementer som Venskabsmiddag, Kulturmøde, Kvinder Møder Kvinder, sport på tværs mm. målrettet gruppen

4.      LM Kids klubber:

o  Besøge klubber hvor der er nydanske børn

o  Hjælpe klubberne til at få inviteret nydanske børn med i klubben